Liên Kết Toàn Cầu

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TABUCHI

Địa chỉ : 2-1-56 Uriwariminami, Hirano-ku, Osaka, Nhật Bản

TEL : +81-6-6708-0150

FAX : +81-6-6708-0210

Người đại diện : Ông HIROMASA TABUCHI

Khởi nghiệp : Tháng 7 năm 1941

Vốn đầu tư : 353,150,000YEN

Số nhân viên : 401 người

Web: http://www.tabuchi.co.jp/


Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN KYUSHU TABUCHI

Địa chỉ : 120, Shikine, Kokubu, Kirishima-shi, Kagoshima, Nhật Bản

TEL :072 3733 634

FAX :072 3733 635

Người đại diện : Ông MIO TSURUGANO

Thành lập : Tháng 4 năm 1970

Vốn đầu tư : 50,000,000YEN

Số nhân viên : 172 người