Thông Điệp Từ Tổng Giám Đốc

Tabuchi là một trong những công ty đứng đầu trong ngành thiết bị cấp nước và đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế Nhật Bản nói chung và ngành cấp nước nói riêng.

Với 73 năm hoạt động, Tabuchi luôn là công ty tiên phong trong ngành cấp nước Nhật Bản, nhiều sản phẩm do công ty chúng tôi chế tạo đã trở thành sản phẩm tiêu chuẩn của Hiệp hội cấp nước Nhật Bản và cũng có nhiều sản phẩm trở thành chuẩn thực tế của ngành.Chúng tôi mong muốn đưa những kinh nghiệm và kỹ thuật trong việc giải quyết những vấn đề ngành cấp nước để đóng góp vào sự phát triển công nghệ cấp nước Việt Nam.

Ngoài việc cung cấp các thiết bị cấp nước, chúng tôi mong muốn cùng hợp tác với quý vị để giải quyết những vấn đề khó khăn trong ngành.

Tổng giám đốcMasaaki Demura