Đóng góp đào tạo nguồn nhân lực tương lai Sinh viên thực tập

Nhằm góp phần cùng các Trường Đại Học tạo nên nguồn nhân lực có chất lượng cho tương lai, tháng 07/2017 Công Ty Tabuchi đã tiếp nhận sinh viên Nguyễn Khánh Duy – Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân văn Tp. HCM đến thực tập tại doanh nghiệp. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên có cơ hội tiếp xúc với thực tế sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp để trong tương lai khi các bạn hoàn thành xong khóa học sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm cho nghề nghiệp của mình.
1234