Đoàn hiệp hội công nghiệp MIYAGI tham quan nhà xưởng Tabuchi VN

Ngày 15/02/2017, 10 cán bộ Hiệp hội Ống Công Nghiệp tỉnh Miyagi đến Việt Nam khảo sát và tham quan xưởng Tabuchi Việt Nam.
doanhiephoi