Đoàn hiệp hội doanh nghiệp TP.YOKOHAMA tham quan nhà xưởng Tabuchi VN

Ngày 01/12/2016, 16 Công ty (20 cán bộ) từ Thành phố YOKOHAMA đến Việt Nam khảo sát và tham quan xưởng Tabuchi Việt Nam.

nhaxuong1nhaxuong2