Đoàn doanh nghiệp TP.OSAKA tham quan nhà xưởng Tabuchi VN

Ngày 08/09/2016, hơn 10 doanh nghiệp và 20 cán bộ Đoàn doanh nghiệp TP.OSAKA đến Việt Nam khảo sát và tham quan xưởng Tabuchi Việt Nam.
thamquan1thamquan2