Đại học bách khoa Tp.HCM tham quan nhà xưởng Tabuchi VN vào ngày 23/04/2016.

Ngày 23/04/2016, 30 người gồm giảng viên và sinh viên Đại học bách khoa Tp.HCM đến tham quan xưởng Tabuchi.
23042016-123042016-2