Hiệp Hội nhà thầu hệ thống ống nước Nhật Bản tham quan nhà xưởng Tabuchi VN vào ngày 19/02/2016.

Ngày 19/02/2016, hơn 20 cán bộ Hiệp hội nhà thầu hệ thống ống nước Nhật Bản (JAPAN PLUMBING HEATING AND AIRCONDITIONING CONSTRUCTOR ‘ S ASSOCIATION) đến Việt Nam khảo sát và tham quan xưởng Tabuchi.

19022016-119022016-219022016-319022016-4