Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật thi công Đai khởi thủy tích van tại Trung tâm BDNVCN thuộc SAWACO.

Ngày 18/12/2015 Công Ty Tabuchi đã có buổi hướng dẫn (thử nghiệm) nâng cao kỹ thuật thi công đường ống do chương trình JICA tài trợ với hơn 110 nhân viên thi công của các công ty thành viên trực thuộc SAWACO.

18122015-2
18122015-118122015-3